logo ECNB

knopHome
knopNieuws
duurzaam_wonen
energiek
knopLid
topside
U VINDT HET TOCH OOK BELANGRIJK DAT:
 
  • uw woonomgeving aantrekkelijk is en blijft;
  • de plaatselijke economie opbloeit;
  • de natuur en cultuur op Noord-Beveland blijft bestaan;
  • waar mogelijk duurzame oplossingen worden toegepast;
  • via gezamenlijk activiteiten bovenstaande doelen gerealiseerd worden.
underside

ENERGIE EVENEMENTEN

In 2021 organiseert Energiek Noord-Beveland samen met een aantal partners een Energie-evenement in iedere dorpskern voor alle inwoners van Noord-Beveland die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en met name voor woningeigenaren.
echtwaar Laatst bijgewerkt:
september 2020
plaatje1plaatje2plaatje3    


leuzen

 

Doel
Energiek Noord-Beveland is opgericht om mensen enthousiast te maken voor leefbaarheid, duurzaamheid en het zelf opwekken van energie. Maar ook op andere terreinen kunnen we veel voor elkaar betekenen.

Onze doelstelling is dan ook: Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid binnen de Noord-Bevelandse gemeenschappen in het algemeen en de samenwerking tussen leden in het bijzonder. Onder leefbaarheid verstaat de coöperatie vooral: betrokkenheid inwoners en versterking plaatselijke economie, met oog voor de omgeving.

De uitvoering van ideeën vindt plaats in werkgroepen d.m.v. projecten. Iedere projectgroep opereert zelfstandig.

Als naam van de coöperatie hebben we gekozen voor Energiek Noord-Beveland. Daarbij denken we niet alleen aan de energie die nodig is om onze huizen te verwarmen of het licht te laten branden, maar ook aan de energie die we samen kunnen stoppen in een leefbaar Noord-Beveland.

Projecten
Op dit moment heeft Energiek Noord-Beveland drie projecten:
- Duurzaam wonen in samenwerking met Energiek Zeeland
- Locale werkgroepen die zich bezig houden met verduurzaming van hun woning
- EPA-adviezen