SUBSIDIES

Huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE's) die energiebesparende maatregelen nemen, kunnen hiervoor subsidie krijgen van de rijksoverheid, provincie of gemeente.

Je kunt subsidie aanvragen (ISDE) voor de aanschaf van: zonneboilers, warmtepompen, isolatiemaatregelen en aansluiting warmtenet. Per 1 januari 2021 is er in totaal € 124 miljoen beschikbaar voor zowel particuliere gebruikers als VvE's. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie.

De subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen zijn vaste bedragen per m2. De precieze bedragen staan op de site van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De RVO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Vanaf 4 januari 2021 kan de ISDE aangevraagd worden na de installatie, het aanbrengen of aansluiten van de maatregel. Je moet minimaal twee isolatiemaatregelen uitvoeren of één isolatiemaatregel én de aanschaf van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler.

Bekijk de Energiesubsidiewijzer van de Vereniging Eigen Huis voor een compleet en actueel overzicht van subsidies en leningen op de website van VEH.

Met de Energiesubsidiewijzer vind je het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen. Vul je woonplaats in en bekijk: - een overzicht van welke subsidies er voor je zijn; - de voorwaarden waaraan je moet voldoen om de subsidie te krijgen; - een link naar de juiste website met meer informatie en een aanvraagformulier.

 

DUURZAAMHEIDSLENINGEN

Als u nu geen geld beschikbaar hebt, kunt u voor verduurzamingsmaatregelen ook een lening aanvragen. De rente en aflossing van de lening kunt u doorgaans betalen van het geld dat u bespaart op uw energierekening.

Er zijn verschillende mogelijkheden met o.a. de Energiebespaarlening , de Duurzaamheidsleningen de Green Loans lening. Ook geven verschillende banken een rentekorting als er sprake is van een duurzame woning. Of kunt u een extra bedrag boven op de maximale hypotheek, gebaseerd op uw inkomen, lenen.

Een uitstekend overzicht van alle mogelijkheden kunt u vinden op de website van de Vereniging Eigen Huis.

VEH

Agenda


Energie evenementen


Energiek Noord-Beveland had het voornemen om in het najaar samen met een aantal partners een Energie-evenement in iedere dorpskern te organiseren. Op dit moment is nog niet duidelijk of dat ook daadwerkelijk mogelijk is.
We zullen u daarover in het najaar verder informeren.
(Zie verder bij Nieuws)Contact opnemen met Energiek
Noord-Beveland


Heeft u vragen of opmerkingen, wilt u deelnemen aan één van onze projectgroepen, meldt u zich dan aan bij de secretaris:
Thijs van der Velden
(email: zie onderaan pagina).
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Het lidmaatschap biedt voordelen, als u deelneemt aan onze projecten. Daarnaast levert u een bijdrage aan de leefbaarheid op ons eiland.


 

Laatst bijgewerkt: juli 2021 

eindeloos